مجسمه‌های غول‌پیکر زمستانیتصاویرمجسمه‌های غول‌پیکر زمستانیتصاویر

 

سه برادر در زمستان با برف‌هایی که در حیاط خانه‌شان جمع می‌شود، مجسمه‌های غول‌پیکر می‌سازند.