رمزگشایی از برخی ابهامات کی‌روش برانکو برای حفظ خادم آمدرمزگشایی از برخی ابهامات کی‌روش برانکو برای حفظ خادم آمد

امیر عابدینی با انتقاد از رفتارهای کارلوس کی‌روش، به رمزگشایی بعضی از اتفاقات رخ داده در تیم ملی پرداخت و گفت: به عنوان مثال شما نگاه کنید که دروازه‌بان‌های تیم ملی چطور یکی یکی فنا می‌شوند.